Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 13 Ενεργοί επισκέπτες

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Εγκαταστάσεις
 :: Επικοινωνία
 :: Τα νέα μας

 @portal
 :: Αρχές
 :: Φιλοσοφία
 :: Εμφάνιση (Μορφή)
 :: Τεχνολογίες
 :: Γενικά χαρακτηριστικά
 :: Απαιτήσεις
 :: Είδη εμφάνισης
 :: Πλυγλωσσικότητα
 :: Πολαπλά Site
 :: Ταχύτητες
 :: Περιοχή Δοκιμών

 Υποστήριξη Support
 :: F.A.Q
 :: Εγχειρίδια
 :: Παραμετροποίηση

 Τμήματα
 :: Real Estate
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Γνωσιακή Βάση
 :: Διαχείριση Τουρ.Καταλυμάτων
 :: Ενοικίαση ακινήτων
 :: Ηλ.Εμπόριο
 :: Λήψη αρχείων
 :: Μiκρές Αγγελίες
 :: Συζητήσεις
 :: Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Συλλογών και Αντικειμένων
 :: Φωτ.Αλμπουμ

 Ηλεκτρονικές Αγορές
 :: Βιτρίνα
 :: Κατάλογος
 :: Το καλάθι μου

 Syndication
 :: Υλοποίηση RSS
 :: Ιστορία του RSS
 :: Εκδόσεις του RSS
 :: Δείγματα RSS

 Ορισμοί
 :: Χρήση
 :: Προσωπικά δεδομένα
 :: Αναζήτηση

 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

 Τεχνολογία & Ανάπτυξη
 :: Σημασιολογικός ιστός
 :: Από τα υπερκείμενα στο WEB 3.0
 :: Ψηφιακές Συλλογές

 

 Μερικοί χρήστες
Corfiot Bergamot
Κέρκυρα, Επίσημο Τουριστικό Πόρταλ
Λαογραφικά Μουσεία Κέρκυρας
Κυνηγετικός Σύλλογος Κέρκυρας
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤ_ΝΙΑΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Ηλιόλουστο - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
Φιλοζωϊκός Όμιλος Καρδίτσας
Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας
Ξενοδοχείο Lemongrove - Κέρκυρα
Φούκας - Κατασκευές Γεωργικών Μηχανημάτων
Α.Ο. Προδρομιακός
ΚΕΝΑΚΑΠ

Meliti Cup , Issos Corfu

ANION SA
Δημήτρης Κοτρώτσιος - Ζωγράφος
Praxis Ακινήτων
Δήμος Σοφάδων
Ηλεκτροακουστική - Λάρισα
Ηλεκτρο-Υδροδυναμική Α.Ε.
GESPOV Vermion Fruits
Δείτε περισσότερα

 Σημειώσεις
"Simplicity is the ultimate sophistication." — Leonardo da Vinci (1452–1519)

  Ενότητες Πως;

 

Μόλις επιλέξουμε στο μενού τις Ενότητες η οθόνη μας θα πάρει την ακόλουθη μορφή:

 

 

Ο πίνακας αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία (τα οποία είναι ίδια σε κάθε παρόμοια περίπτωση).

Αριστερά υπάρχει ένα σύμβολο  το οποίο υποδεικνύει ότι το στοιχείο είναι δημοσιευμένο ή το σύμβολο  το οποίο δείχνει ότι το στοιχείο δεν είναι δημοσιευμένο. Το εικονίδιο είναι στην πρώτη περίπτωση ενεργό και επιλέγοντας το μας οδηγεί στην σελίδα όπου αυτό εμφανίζεται (όχι στην διαχείριση αλλά στην παρουσίαση)

Στην δεύτερη στήλη εμφανίζεται ο αύξων αριθμός καταχώρησης  της ενότητας ο οποίος αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα και είναι μοναδικός.

Στην τρίτη στήλη εμφανίζεται ο Τίτλος της ενότητας. Ο τίτλος είναι ενεργός και επιλέγοντας τον μας οδηγεί στην σελίδα διαχείρισης της ενότητας.

Στην τέταρτη στήλη εμφανίζεται το ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης στην ενότητα.

Στην πέμπτη στήλη εμφανίζεται  ο αριθμός κατάταξης της ενότητας. Ο αριθμός δίνεται από τον διαχειριστή και μπορεί να αλλάζει. Ο αριθμός αυτός ΔΕΝ είναι μοναδικός.

Κάτω από την στήλη υπάρχει κουμπί επιλογής για την προσθήκη νέας ενότητας.

 

 

Αν επιλέξουμε μια υπάρχουσα ενότητα ή το κουμπί προσθήκης ενότητας θα οδηγηθούμε στην ακόλουθη οθόνη:

 

 

Ονομα: Εδώ γράφουμε τον τίτλο της ενότητας. Θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία. Πρώτον η ενότητα μπορεί να μην έχει τίτλο κάτι τέτοιο όμως θα μας δυσκολεύει όταν θα θέλουμε να  εντάξουμε κάποια κατηγορία στην ενότητα αυτή. Δεύτερον αν έχουμε σκοπό ή θέλουμε να προβλέψουμε την χρησιμοποιήσει δυναμικής περιοχής επιλογών (κινούμενα παράθυρα) τότε η ενότητα με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 1 πρέπει να είναι ενότητα με μοναδική περιεχόμενη Κατηγορία εκείνη που οδηγεί στην Αρχική Σελίδα.

 

Τοποθεσία του αρχείου εικόνας: Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εικονίδια στον τίτλο της ενότητας τοποθετούμε εδώ την θέση του εικονιδίου. Μπορούμε να επιλέξουμε εικονίδιο χρησιμοποιόντας το σχετικό κουμπί. Τα εικονίδια πρέπει να έχουν ανέβει στον εξυπηρετητή είτε με αντιγραφή είτε μέσω της δυνατότητας που δίνει η πλατφόρμα (Upload).

 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι για να εμφανιστούν τα εικονίδια πρέπει και η όψη που θα επιλέξουμε να έχει ρυθμιστεί κατάλληλα.

Τέλος μία κατάλληλα ρυθμισμένη όψη θα εμφανίσει Τίτλο και Εικονίδιο αν υπάρχουν ή ότι από τα δύο υπάρχει.

Στο διπλανό σχήμα μία Ενότητα με εικονίδιο

 

Θέση: Επιλέγουμε το σε ποια θέση Δεξιά ή Αριστερά θα εμφανιστεί η ενότητα στο σύστημα σταθερών επιλογών.

 

Ταξινόμηση: Είναι ο αριθμός κατάταξης της ενότητας . Με βάση αυτόν θα οριστεί η σειρά εμφάνισης των ενοτήτων. Ο αριθμός δεν είναι μοναδικός και μπορεί να τροποποιείται ελεύθερα.

 

Επίπεδο παρέμβασης: Ποιος έχει δικαίωμα να βλέπει αυτήν την Ενότητα. Οι επιλογές είναι τρεις: Anonymous άρα ο οποιοσδήποτε επισκέπτης, Member only μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, Administrators only μόνο οι Διαχειριστές του συστήματος.

 

Τρόπος ταξινόμησης σελίδας: Ο τρόπος με τον οποίο θα ταξινομούνται οι Κατηγορίες που ανήκουν στην ενότητα αυτή. Υπάρχουν τρεις επιλογές : Ημέρα δημοσίευσης δηλαδή με βάση την ημερομηνία της δημοσίευσης, Τίτλος με βάση την αλφαβητική ταξινόμηση του τίτλου, ID με βάση τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης. Σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε και την φορά της ταξινόμησης δηλαδή Αύξουσα ή Φθίνουσα.

 

Δημοσιευμένο: Εδώ ορίζουμε αν θα δημοσιευτεί η Ενότητα μόλις καταχωρηθεί. Αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε πρώτα την δουλειά μας ή αν χρειάζεται να εγκρίνει κάποιος την δημοσίευση της ενότητας τότε βάζουμε Όχι. Μια ενότητα που έχει εδώ επιλεγμένο Όχι εμφανίζεται στον κατάλογο με το σύμβολο  

 

Το κουμπί επιλογής ΝΑΙ ορίζει την καταχώρηση της ενότητας και επιστροφή στον κατάλογο ενοτήτων.

Το κουμπί επιλογής Απόριψη σημαίνει ότι δεν καταχωρείται τίποτε και επιστρέφουμε στον κατάλογο ενοτήτων.

Η επισήμανση με κόκκινα γράμματα «Η ενότητα δεν μπορεί να διαγραφεί» σημαίνει ότι η ενότητα έχει ενταγμένες Κατηγορίες και επομένως δεν μπορεί να διαγραφεί. Αν θέλουμε να την διαγράψουμε πρέπει να διαγράψουμε ή να μετακινήσουμε όλες τις Κατηγορίες που τις ανήκουν και μετά να διαγράψουμε και την ίδια. Πάντως δεν ενδείκνυται η διαγραφή της ενότητας με αύξοντα αριθμό 1.

Το κουμπί επιλογής Διαγραφή  (εμφανίζεται όταν επιτρέπεται η διαγραφή) διαγράφει την ενότητα και επιστρέφουμε στον κατάλογο.

 

Η ένδειξη

Παρουσίαση των περιεχομένων της ενότητας

 Είναι ενεργό στοιχείο. Επιλέγοντας την θα οδηγηθούμε στον κατάλογο των Κατηγοριών που έχουν ενταχθεί στην ενεργή ενότητα.

 Copyright 2004 Β© @Portal website - all rights reserved