Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 12 Ενεργοί επισκέπτες

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Εγκαταστάσεις
 :: Επικοινωνία
 :: Τα νέα μας

 @portal
 :: Αρχές
 :: Φιλοσοφία
 :: Εμφάνιση (Μορφή)
 :: Τεχνολογίες
 :: Γενικά χαρακτηριστικά
 :: Απαιτήσεις
 :: Είδη εμφάνισης
 :: Πλυγλωσσικότητα
 :: Πολαπλά Site
 :: Ταχύτητες
 :: Περιοχή Δοκιμών

 Υποστήριξη Support
 :: F.A.Q
 :: Εγχειρίδια
 :: Παραμετροποίηση

 Τμήματα
 :: Real Estate
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Γνωσιακή Βάση
 :: Διαχείριση Τουρ.Καταλυμάτων
 :: Ενοικίαση ακινήτων
 :: Ηλ.Εμπόριο
 :: Λήψη αρχείων
 :: Μiκρές Αγγελίες
 :: Συζητήσεις
 :: Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Συλλογών και Αντικειμένων
 :: Φωτ.Αλμπουμ

 Ηλεκτρονικές Αγορές
 :: Βιτρίνα
 :: Κατάλογος
 :: Το καλάθι μου

 Syndication
 :: Υλοποίηση RSS
 :: Ιστορία του RSS
 :: Εκδόσεις του RSS
 :: Δείγματα RSS

 Ορισμοί
 :: Χρήση
 :: Προσωπικά δεδομένα
 :: Αναζήτηση

 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

  Αρχές

Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Εύκολη διαχείριση, αρχειοθέτηση και ανάκτηση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Το σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η ευκολία με την οποία παράγει αυτόματες σελίδες χρησιμοποιώντας είτε πρωτογενές υλικό (π.χ. κείμενο του Microsoft Word) είτε αποθηκευμένο υλικό σε επίπεδα αρχεία ή βάση δεδομένων. Έτσι η καθημερινή ανανέωση των πληροφοριών μπορεί να γίνει από άτομα που δεν διαθέτουν ειδικές γνώσεις πέρα από την χρήση του κειμενογράφου. Ειδικό υποσύστημα  επιτρέπει να οριστούν τόσο η ημερομηνία έναρξης της δημοσίευσης όσο και η ημερομηνία λήξης. Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να ασχολείται κάποιος για την απόσυρση σελίδων, ειδήσεων και ανακοινώσεων οι οποίες είναι πλέον άκυρες. Έτσι αυξάνεται η αξιοπιστία του σταθμού πληροφοριών. Σημαντικό στοιχείο είναι η εκμετάλλευση διαφόρων βάσεων δεδομένων καθώς και η λειτουργία χωρίς σύνδεση με κάποιο σύστημα βάσης δεδομένων αλλά με αρχεία XML για μεγαλύτερη δασυνδεσημότητα εφαρμόζοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα ημιδομημένα δεδομένα. 
 • Υποστήριξη ηλεκτρονικού εμπορίου, υποστήριξη ηλεκτρονικών συζητήσεων, ψηφοφοριών, υποβολής και παρακολούθησης αιτημάτων. Τα υποσυστήματα  έχουν εύκολη παραμετροποίηση. Υπάρχει η δυνατότητα να είναι ελεύθερα για όλους ή δεσμευμένα μόνο για όσους εγγράφονται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Επίσης τα σημειώματα που απευθύνονται στα υποσυστήματα αυτά μπορεί είτε να δημοσιεύονται αυτόματα είτε να δημοσιεύονται μετά από την έγκριση του διαχειριστή της πύλης ανάλογα με την πολιτική του φορέα. Όλα τα υποσυστήματα μας δίνουν την δυνατότητα πολλαπλότητας. Για παράδειγμα μπορούν να οριστούν διαφορετικές ρυθμίσεις θέματος και ερωτημάτων για ψηφοφορία συνδεδεμένες με συγκεκριμένη ομάδα θεμάτων. 
 • Υποστήριξη ποικιλίας πηγών δεδομένων και πληροφοριών, όπως πάσης φύσεως αρχεία, συνδέσεις σε Internet ή intranet, σχεσιακές βάσεις δεδομένων, RSS, RDF ,DC κ.ά. Μπορούν να ενσωματωθούν κάθε μορφής δεδομένα καθώς και σχήματα μορφής παρουσίασης. Βασικό δομικό στοιχείο είναι η δυνατότητα ορισμού νέων αντικειμένων με ελευθερία ορισμού χαρακτηριστικών του αντικειμένου και η εν συνεχεία χρήση του για την μορφοποίηση και παρουσίαση δεδομένων ανεξαρτήτως πηγής, μορφής και είδους. 
 • Πολλαπλά κανάλια πρόσβασης (Internet, intranet, WAP) 
 • Δόμηση των παρεχομένων πληροφοριών κατά Internet, intranet και WAP, με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης για τους χρήστες του κάθε καναλιού. Διατίθενται επίπεδα πρόσβασης ανά είδος πρόσβασης
 • Ευέλικτη αναζήτηση κειμένου, υποστήριξη ποικιλίας κριτηρίων αναζήτησης.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής ημι-δομημένης πληροφορίας με άλλες Δικτυακές Πύλες. 
 • Δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) και επέκτασης του περιεχομένου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Μορφές δεδομένων. Υποστηρίζονται όλες οι multimedia μορφές δεδομένων, όπως κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, καθώς επίσης και οι πολυδιάστατες μορφές δεδομένων, όπως αυτές της Oracle Express, Hyperion Essbase, IBM DB2 OLAP and Microsoft Plato.
 • Εξυπηρετητές Internet και Email (email server, web server). Δομικά στοιχεία στη λειτουργία μίας πλατφόρμας είναι οι web servers, από τους οποίους εξαρτάται και η απόδοση της. Παράλληλα, αν πρόκειται να παρέχονται υπηρεσίες Email, πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι Email Servers για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών. 
 • Εξυπηρετητής Chat. Δομικά στοιχείο στη λειτουργία της πλατφόρμας είναι η παροχή δυνατότητας  υπηρεσίας Chat
 • Πολαπλή διασύνδεση με εξωτερικές πηγές πληροφόρησης (Agrigation). Χρήση των πλέον ενδεδειγμένων τεχνολογιών για διασύνδεση με εξωτερικές πηγές πληροφόρησης όπως πληροφορίες καιρού, δορυφορικών χαρτών, βιβλιοθήκες, μουσεία κ.α. Χρήση των συστημάτων RSS, RDF, RQL.
 • Παροχή πληροφορίας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Syndication).Χρήση των πλέον ενδεδειγμένων τεχνολογιών για διασύνδεση μέσω RSS, RDF, RQL.
 • Βάσεις Δεδομένων. Υποστήριξη όλων των σύγχρονων βάσεων δεδομένων, όπως ORACLE, IBM DB2, Sybase, INFORMIX, MS SQL Server καθώς επίσης επίπεδων αρχείων XML
 • Ασφάλεια μεταφοράς δεδομένων Υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών ασφάλειας μεταφοράς δεδομένων SSL.
 • Διαχείριση δικαιωμάτων. Υποστήριξη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων με ενσωμάτση της γλώσσας XrML και εκμετάλευση του WS-Secure.
 • Διαχείριση γνώσης. Υποστήριξη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης γνώσης.


 
 Τεχνολογία & Ανάπτυξη
 :: Σημασιολογικός ιστός
 :: Από τα υπερκείμενα στο WEB 3.0
 :: Ψηφιακές Συλλογές

 

 Μερικοί χρήστες
Corfiot Bergamot
Κέρκυρα, Επίσημο Τουριστικό Πόρταλ
Λαογραφικά Μουσεία Κέρκυρας
Κυνηγετικός Σύλλογος Κέρκυρας
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤ_ΝΙΑΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Ηλιόλουστο - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
Φιλοζωϊκός Όμιλος Καρδίτσας
Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας
Ξενοδοχείο Lemongrove - Κέρκυρα
Φούκας - Κατασκευές Γεωργικών Μηχανημάτων
Α.Ο. Προδρομιακός
ΚΕΝΑΚΑΠ

Meliti Cup , Issos Corfu

ANION SA
Δημήτρης Κοτρώτσιος - Ζωγράφος
Praxis Ακινήτων
Δήμος Σοφάδων
Ηλεκτροακουστική - Λάρισα
Ηλεκτρο-Υδροδυναμική Α.Ε.
GESPOV Vermion Fruits
Δείτε περισσότερα

 Σημειώσεις
"Things should be made as simple as possible, but not simpler." — Albert Einstein (1879–1955)

Copyright 2004 Β© @Portal website - all rights reserved