Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 18 Ενεργοί επισκέπτες

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Εγκαταστάσεις
 :: Επικοινωνία
 :: Τα νέα μας

 @portal
 :: Αρχές
 :: Φιλοσοφία
 :: Εμφάνιση (Μορφή)
 :: Τεχνολογίες
 :: Γενικά χαρακτηριστικά
 :: Απαιτήσεις
 :: Είδη εμφάνισης
 :: Πλυγλωσσικότητα
 :: Πολαπλά Site
 :: Ταχύτητες
 :: Περιοχή Δοκιμών

 Υποστήριξη Support
 :: F.A.Q
 :: Εγχειρίδια
 :: Παραμετροποίηση

 Τμήματα
 :: Real Estate
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Γνωσιακή Βάση
 :: Διαχείριση Τουρ.Καταλυμάτων
 :: Ενοικίαση ακινήτων
 :: Ηλ.Εμπόριο
 :: Λήψη αρχείων
 :: Μiκρές Αγγελίες
 :: Συζητήσεις
 :: Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Συλλογών και Αντικειμένων
 :: Φωτ.Αλμπουμ

 Ηλεκτρονικές Αγορές
 :: Βιτρίνα
 :: Κατάλογος
 :: Το καλάθι μου

 Syndication
 :: Υλοποίηση RSS
 :: Ιστορία του RSS
 :: Εκδόσεις του RSS
 :: Δείγματα RSS

 Ορισμοί
 :: Χρήση
 :: Προσωπικά δεδομένα
 :: Αναζήτηση

 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

  Τεχνολογίες
 XML (eΧtensible Markup Language)

Η γλώσσα XML(eΧtensible Markup Language) , η οποία προέρχεται από την κοινότητα που ασχολείται με τον παγκόσμιο ιστό, είναι το βασικότερο εργαλείο περιγραφής δεδομένων στον ιστό και προσομοιάζει σε κάποιο βαθμό το μοντέλο των ημιδομημένων δεδομένων.

Η XML αποτελεί πρότυπο του W3C – WWW Consortium και σκοπό έχει τον εμπλουτισμό και ολοκλήρωση της HTML (Hyper Text Markup Language).

Οι απαρχές της XML βρίσκονται στην SGML (Standardized General Markup Language) της οποίας αποτελεί και υποσύνολο.
Ένα εύλογο ερώτημα είναι: Γιατί να μην χρησιμοποιηθεί η SGML στον ρόλο της XMl; Η απάντηση σχετίζεται με την δυσκολία και την αυστηρή και περίπλοκη προτυποποίηση της SGML. Έτσι δημιουργήθηκε η XML, η οποία αποτελεί ένα εύχρηστο υποσύνολο της SGML με την ταυτόχρονη ιδιότητα της ολοκλήρωσης της HTML.
Σε ότι αφορά την σχέση HTML-XML, μπορούμε να πούμε πως ο ρόλος της HTML περιορίζεται στην περιγραφής της εμφάνισης του κειμένου ενώ η XML αφορά κυρίως την δομή και το περιεχόμενο αυτού.

HTML και XML

Η HTML ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν τα δεδομένα, τα οποία βρίσκονται εντός των tags, αλλά δεν αναφέρεται σχεδόν τίποτα για τον τύπο των δεδομένων. Σε αντιδιαστολή η XML περιγράφει ουσιαστικά τον τύπο των δεδομένων και μέσω XSL (eXtensible Style Sheets), δίνεται η δυνατότητα περιγραφής του τρόπου παρουσίασης των δεδομένων.
Τα παραπάνω γίνονται ευκολότερα κατανοητά με χρήση των δύο μικρών αποσπασμάτων από HTML και XML κείμενα:

HTML

<h1> Bibliography </h1>
<p> <i> Foundations of Databeses </i>
    Abiteboul, Hull, Vianu
    <br> Addison Wesley, 1995
<p> <i> Data on the Web </i> 
    Abiteul, Buneman, Suciu
    <br> Morgan Kaufmann, 1999

Η HTML ορίζει για παράδειγμα: τμήμα δεδομένων που θα γραφτεί με πλάγια γράμματα (

Foundations of Databeses ), ορίζει παραγράφους, επικεφαλίδες, κλπ., αλλά πουθενά δεν αναφέρεται κάποια πληροφορία για τα δεδομένα.

XML

<bibliography>
  <book>	<title> Foundations_ </title>
         	<author> Abiteboul </author>
		<author> Hull </author>
		<author> Vianu </author>
		<publisher> Addison Wesley </publisher>
		<year> 1995 </year>
  <book/>….
</bibliography>

Η XML ορίζει, χρησιμοποιώντας tags, κατ’ αρχάς τον γενικό τύπο που αφέρεται στο απόσπασμά μας με χρήση των tags, , . Έτσι αμέσως γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα μας αφορούν βιβλιογραφικές αναφορές.

Στην συνέχεια με χρήση nested tags, ορίζεται ένας συγκεκριμένος τύπος βιβλιογραφικής αναφοράς (book), η οποία έχει τις ιδιότητες title, author, -multiple-, publisher, year.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα δεδομένα στην περίπτωση που εξετάζουμε έχουν πολύ συγκεκριμένη σημασία, η οποία ορίζεται – δομείτε μέσω των tags. Πουθενά στο δεύτερο αυτό απόσπασμα δεν αναφέρεται ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων (style sheets).


 
 Τεχνολογία & Ανάπτυξη
 :: Σημασιολογικός ιστός
 :: Από τα υπερκείμενα στο WEB 3.0
 :: Ψηφιακές Συλλογές

 

 Μερικοί χρήστες
Corfiot Bergamot
Κέρκυρα, Επίσημο Τουριστικό Πόρταλ
Λαογραφικά Μουσεία Κέρκυρας
Κυνηγετικός Σύλλογος Κέρκυρας
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤ_ΝΙΑΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Ηλιόλουστο - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
Φιλοζωϊκός Όμιλος Καρδίτσας
Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας
Ξενοδοχείο Lemongrove - Κέρκυρα
Φούκας - Κατασκευές Γεωργικών Μηχανημάτων
Α.Ο. Προδρομιακός
ΚΕΝΑΚΑΠ

Meliti Cup , Issos Corfu

ANION SA
Δημήτρης Κοτρώτσιος - Ζωγράφος
Praxis Ακινήτων
Δήμος Σοφάδων
Ηλεκτροακουστική - Λάρισα
Ηλεκτρο-Υδροδυναμική Α.Ε.
GESPOV Vermion Fruits
Δείτε περισσότερα

 Σημειώσεις
"Simplicity is the ultimate sophistication." — Leonardo da Vinci (1452–1519)

 Παρόμοιες
 :: XrML (Extensible Rights Markup Language) 
 :: XSL (eXtensible Style Sheets) 
 :: XML (eΧtensible Markup Language) 

Copyright 2004 Β© @Portal website - all rights reserved