Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 12 Ενεργοί επισκέπτες

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Εγκαταστάσεις
 :: Επικοινωνία
 :: Τα νέα μας

 @portal
 :: Αρχές
 :: Φιλοσοφία
 :: Εμφάνιση (Μορφή)
 :: Τεχνολογίες
 :: Γενικά χαρακτηριστικά
 :: Απαιτήσεις
 :: Είδη εμφάνισης
 :: Πλυγλωσσικότητα
 :: Πολαπλά Site
 :: Ταχύτητες
 :: Περιοχή Δοκιμών

 Υποστήριξη Support
 :: F.A.Q
 :: Εγχειρίδια
 :: Παραμετροποίηση

 Τμήματα
 :: Real Estate
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Γνωσιακή Βάση
 :: Διαχείριση Τουρ.Καταλυμάτων
 :: Ενοικίαση ακινήτων
 :: Ηλ.Εμπόριο
 :: Λήψη αρχείων
 :: Μiκρές Αγγελίες
 :: Συζητήσεις
 :: Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Συλλογών και Αντικειμένων
 :: Φωτ.Αλμπουμ

 Ηλεκτρονικές Αγορές
 :: Βιτρίνα
 :: Κατάλογος
 :: Το καλάθι μου

 Syndication
 :: Υλοποίηση RSS
 :: Ιστορία του RSS
 :: Εκδόσεις του RSS
 :: Δείγματα RSS

 Ορισμοί
 :: Χρήση
 :: Προσωπικά δεδομένα
 :: Αναζήτηση

 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

  Υλοποίηση RSS

Το υποσύστημα RSS που έχει υλοπποιηθεί παράγει μια σειρά από feeds τα οποία ακολουθούν δημόσια ή ιδωτικά πρότυπα ανάλογα με τις παραμέτρους κλήσης.

    

Παράμετρος τιμή  λειτουργία κλήση αποτέλεσμα
Langid English

Επιστρέφει περιεχόμενο στην αιτούμενη γλώσσα.

Default η default γλώσσα

/rss.asp?Langid=Greek_iso Περιεχόμενο στην αιτούμενη γλώσσα
Greek_iso
Αλλες γλώσσες
mode 0 - 99

Παρέχει News Feed V.091 δημόσιας ή ιδιωτικής δομής.

Default 0 

rss.asp?mode=n

rss.asp?mode=n&Langid=Greek_iso

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7'?>

<rss version="0.91">
<channel>
..... 

</channel>

0 Παρέχει News Feed δημόσιας δομήςV.091

/rss.asp

/rss.asp?Langid=Greek_iso

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7'?>

<rss version="0.91">
<channel>
..... 

</channel>

1 Παρέχει τη βασική δομή του πόρταλ με τις σελίδες ανά κατηγορία

/rss.asp?mode=1

/rss.asp?mode=1&Langid=Greek_iso

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7'?>

<rss version="0.91">
<channel>
 <title></title>
 <link></link>
 <description></description>
 <language></language>
 <copyright></copyright>
 <managingEditor></managingEditor>
 <webMaster></webMaster>
 <categories>
  <category>
   <id></id>
   <name></name>
   <pages>
    <category></category>
    <page>
     <name></name>
     <id></id>
     <idparentpage></idparentpage>
     <link></link>
    </page>
   </pages>
  </category>
 </categories>
</channel>

2

Ιδιο με το 1 αλλά δέχεται παράμετρο id  που είναι το id της κατηγορίας.

Αν δεν δοθεί id τότε επιστρέφει το σύνολο της δομής

/rss.asp?mode=2&id=1

/rss.asp?mode=1&id=1&Langid=Greek_iso

όπως το παραπάνω
3

Επιστρέφει σελίδες του πόρταλ μαζί με τα συνδεδεμένα άρθρα. Δέχεται παράμετρο id  που είναι το id της σελίδας.

Αν δεν δοθεί id θεωρείται ως id=1.

 

/rss.asp?mode=3&id=1

/rss.asp?mode=3&id=1&Langid=Greek_iso

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7'?>
<rss version="0.91">
<channel>
 <title> </title>
 <link></link>
 <description></description>
 <language></language>
 <copyright></copyright>
 <managingEditor></managingEditor>
 <webMaster></webMaster>
<page>
 <name></name>
 <id></id>
 <idparentpage></idparentpage>
 <link></link>
 <showtitle></showtitle>
 <body></body>
 <visible></visible>
 <type></type>
 <sortfield></sortfield>
 <sortorder></sortorder>

 <contents>
  <content>
   <id></id>
   <author></author>
   <xmlsource></xmlsource>
   <title></title>
   <publicationdate></publicationdate>
   <idpage></idpage>
   <xslsource></xslsource>
   <type></type>
   <visible></visible>
   <date></date>
   <showdateauthor></showdateauthor>
   <showtitle></showtitle>
   <position></position>
   <link></link>
   <headlines></headlines>
   <body></body>
   <externallink></externallink>
  </content>
 </contents>
</page>
</channel>
</rss>

4

Επιστρέφει άρθρα του πόρταλ. Δέχεται παράμετρο id  που είναι το id του άρθρου.

Αν δεν δοθεί id ή δοθεί λάθος id τότε επιστρέφει κενή δομή.

/rss.asp?mode=4&id=1

/rss.asp?mode=4&id=1&Langid=Greek_iso

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7'?>
<rss version="0.91">
<channel>
 <title></title>
 <link></link>
 <description></description>
 <language></language>
 <copyright></copyright>
 <managingEditor></managingEditor>
 <webMaster></webMaster>
 <contents>
  <content>
   <id></id>
   <author></author>
   <xmlsource></xmlsource>
   <title></title>
   <publicationdate></publicationdate>
   <idpage></idpage>
   <xslsource></xslsource>
   <type></type>
   <visible></visible>
   <date></date>
   <showdateauthor></showdateauthor>
   <showtitle></showtitle>
   <position></position>
   <link></link>
   <headlines></headlines>
   <body></body>
   <externallink></externallink>
  </content>
 </contents>
</channel>
</rss>
5 ToDo
6 Επιστρέφει το google sitemap του πόρταλ

/rss.asp?mode=6

/rss.asp?mode=6&Langid=Greek_iso

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7'?>
<urlset
xsi:schemaLocation=" http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84/sitemap.xsd"
xmlns:user=" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<url>
 <loc></loc>
 <lastmod></lastmod>
 <changefreq></changefreq>
 <priority></priority>
</url>
</urlset>

99 Επιστρέφει το σύνολο του περιεχομένου (σελίδες και άρθρα) σε μορφή xml.

rss.asp?mode=99

rss.asp?mode=99&Langid=Greek_iso

Περιεχόμενο στην αιτούμενη γλώσσα

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7'?>
 <html  xmlns:user= "http://mydomain.com/myname"  xmlns:msxsl= "urn:schemas-microsoft-com:xslt" > 
 Τεχνολογία & Ανάπτυξη
 :: Σημασιολογικός ιστός
 :: Από τα υπερκείμενα στο WEB 3.0
 :: Ψηφιακές Συλλογές

 

 Μερικοί χρήστες
Corfiot Bergamot
Κέρκυρα, Επίσημο Τουριστικό Πόρταλ
Λαογραφικά Μουσεία Κέρκυρας
Κυνηγετικός Σύλλογος Κέρκυρας
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤ_ΝΙΑΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Ηλιόλουστο - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
Φιλοζωϊκός Όμιλος Καρδίτσας
Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας
Ξενοδοχείο Lemongrove - Κέρκυρα
Φούκας - Κατασκευές Γεωργικών Μηχανημάτων
Α.Ο. Προδρομιακός
ΚΕΝΑΚΑΠ

Meliti Cup , Issos Corfu

ANION SA
Δημήτρης Κοτρώτσιος - Ζωγράφος
Praxis Ακινήτων
Δήμος Σοφάδων
Ηλεκτροακουστική - Λάρισα
Ηλεκτρο-Υδροδυναμική Α.Ε.
GESPOV Vermion Fruits
Δείτε περισσότερα

 Σημειώσεις
"If you give someone a program, you will frustrate them for a day but if you teach them how to program, you will frustrate them for a lifetime."

Copyright 2004 Β© @Portal website - all rights reserved