Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 29 Ενεργοί επισκέπτες

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Εγκαταστάσεις
 :: Επικοινωνία
 :: Τα νέα μας

 @portal
 :: Αρχές
 :: Φιλοσοφία
 :: Εμφάνιση (Μορφή)
 :: Τεχνολογίες
 :: Γενικά χαρακτηριστικά
 :: Απαιτήσεις
 :: Είδη εμφάνισης
 :: Πλυγλωσσικότητα
 :: Πολαπλά Site
 :: Ταχύτητες
 :: Περιοχή Δοκιμών

 Υποστήριξη Support
 :: F.A.Q
 :: Εγχειρίδια
 :: Παραμετροποίηση

 Τμήματα
 :: Real Estate
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Γνωσιακή Βάση
 :: Διαχείριση Τουρ.Καταλυμάτων
 :: Ενοικίαση ακινήτων
 :: Ηλ.Εμπόριο
 :: Λήψη αρχείων
 :: Μiκρές Αγγελίες
 :: Συζητήσεις
 :: Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Συλλογών και Αντικειμένων
 :: Φωτ.Αλμπουμ

 Ηλεκτρονικές Αγορές
 :: Βιτρίνα
 :: Κατάλογος
 :: Το καλάθι μου

 Syndication
 :: Υλοποίηση RSS
 :: Ιστορία του RSS
 :: Εκδόσεις του RSS
 :: Δείγματα RSS

 Ορισμοί
 :: Χρήση
 :: Προσωπικά δεδομένα
 :: Αναζήτηση

 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

  Σημασιολογικός ιστός
 Σημασιολογικός ιστός και εν γένει Δημόσια Διοίκηση

Η φύση της εν γένει Δημόσιας Διοίκησης με τον πολυκερματισμό σε επίπεδο χωρικών όρων και την αποκεντρωμένη λειτουργία σε επίπεδο οργανωτικών όρων δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων στη φάση δημοσιοποίησης δεδομένων και πληροφοριών μέσω του ενοποιημένου χώρου ροής του Διαδικτύου.

Επικαλυπτόμενες και αντικρουόμενες, λόγω μη τακτικής ενημέρωσης, πληροφορίες δημιουργούν συγχύσεις και αμφιβολίες στον πολίτη. Η δυσκολία στον εντοπισμό της ορθής και ενήμερης πηγής πληροφοριών μέσα από τις κλασσικές διαδικασίες ευρετηριασμού επιτείνει το πρόβλημα.

Η δυσκολία ενοποίησης και επαναχρησιμοποίησης της πληροφορίας εντείνει το πρόβλημα των πολλαπλών και μη ενημερωμένων αντιγράφων της πληροφορίας και των δεδομένων. Λειτουργεί επίσης ως ανασταλτικός παράγων στην δημιουργία εφαρμογών συνδυασμού της πληροφορίας και των δεδομένων.

Τεχνικές Συνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Data) και εν γένει Σημασιολογίας του ιστού (Semantic Web) έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Μια σειρά πηγών αλλά και σημαντικών εργασιών Ελλήνων επιστημόνων αναφέρονται εδώ.

1.  Βασική πηγή πληροφοριών αποτελεί το κοινοτικό πρόγραμμα Linking Open Data το οποίο αναπτύχθηκε από την ομάδα Semantic Web Education and Outreach Interest Group της W3C με  σκοπό τη δημοσίευση ανοιχτών συνόλων δεδομένων ως RDF στον Ιστό, θέτοντας παράλληλα συνδέσμους μεταξύ δεδομένων από διαφορετικές πηγές:

http://esw.w3.org/SweoIG/TaskForces/CommunityProjects/LinkingOpenData

2. Σημαντική πηγή πληροφοριών είναι και το http://linkeddata.org/ το οποίο περιέχει εργαλεία δημοσίευσης, οδηγούς και εγχειρίδια.

3. Ειδικά για τα δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) είναι σημαντική πηγή το http://linkeddata.deri.ie/ που αποτελεί προσπάθεια του DERI's Linked Data Research Centre (LiDRC) και επικεντρώνεται στην παραγωγή και χρήση Συνδεδεμένων Δεδομένων δίνοντας μια ιδιαίτερη προσοχή στα Κυβερνητικά Δεδομένα ή δεδομένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Μια σημαντική επιστημονική εργασία είναι η Διπλωματική Εργασία «Σημασιολογικός Ιστός και Συνδεδεμένα Δεδομένα: Εφαρμογή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση» της κας Ελένης Μπουλογεώργου-Νημά (Θεσσαλονίκη, 2010) http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13816/1/Boulogeorgou_Msc2010.pdf


 
 Τεχνολογία & Ανάπτυξη
 :: Σημασιολογικός ιστός
 :: Από τα υπερκείμενα στο WEB 3.0
 :: Ψηφιακές Συλλογές

 

 Μερικοί χρήστες
Corfiot Bergamot
Κέρκυρα, Επίσημο Τουριστικό Πόρταλ
Λαογραφικά Μουσεία Κέρκυρας
Κυνηγετικός Σύλλογος Κέρκυρας
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤ_ΝΙΑΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Ηλιόλουστο - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
Φιλοζωϊκός Όμιλος Καρδίτσας
Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας
Ξενοδοχείο Lemongrove - Κέρκυρα
Φούκας - Κατασκευές Γεωργικών Μηχανημάτων
Α.Ο. Προδρομιακός
ΚΕΝΑΚΑΠ

Meliti Cup , Issos Corfu

ANION SA
Δημήτρης Κοτρώτσιος - Ζωγράφος
Praxis Ακινήτων
Δήμος Σοφάδων
Ηλεκτροακουστική - Λάρισα
Ηλεκτρο-Υδροδυναμική Α.Ε.
GESPOV Vermion Fruits
Δείτε περισσότερα

 Σημειώσεις
"If you can't describe it simply, you can't use it simply." — Anon

 Παρόμοιες
 :: Σημασιολογικός ιστός και εν γένει Δημόσια Διοίκηση 

Copyright 2004 Β© @Portal website - all rights reserved